Materialové zloženie obalov

V súvislosti s novou vyhláškou č. 259/2023 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.7.2023.

0 Comments