SPOĽAHLIVÝ
PARTNER
V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Spoločnosť Ekoservis RM, s.r.o. ponúka svoje služby v oblasti poradenstva v životnom prostredí a zavádzaní manažérskych systémov.

Kto je Ekoservis RM, s.r.o.?

Spoločnosť, ktorej záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu. Tím odborníkov, ktorý vám pomôžu zorientovať sa na poli legislatívnych požiadaviek a uviesť ich do praxe.

Podporujeme klientov, pre ktorých je orientácia v legislatíve a neustále sa meniacich právnych požiadavkách veľmi náročná. Reakciou na vaše rastúce potreby, bolo rozšírenie ponuky služieb až do dnešnej podoby.

Odpadové hospodárstvo​

Predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov.

Nakladanie s obalmi

Výroba, použitie, odber obalov, uvedenie obalov alebo balených výrobkov na trh alebo do obehu.

Ochrana ovzdušia

Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom kontroly emisií.

Ochrana vôd

Právne predpisy na úseku ochrany vôd ukladajú povinnosti pri nakladaní s vodami.

Prečo práve my?

Zodpovedný prístup

Sme spoločnosť, ktorej záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu.

Tím odborníkov

Sme tím odborníkov, ktorý vám pomôžu zorientovať sa na poli legislatívnych požiadaviek a uviesť ich do praxe.

Profesionáli v odbore

Sme profesionáli, ktorí komplexne pristupujú k problematike životného prostredia a naučia to aj vás.

Váš partner

Sme partner, ktorý vám podá pomocnú ruku.

Na poli manažérskych systémov, odpadového hospodárstva, ochrany vôd, pôdy, ovzdušia a starostlivosti o životné prostredie kde pôsobíme už viac ako 15 rokov, čím vám garantujeme vysokú kvalitu poskytovaného servisu.

- EKOSERVIS RM, S.R.O.

Naše služby

Odpadové hospodárstvo

 • Zanalyzujeme Vašu činnosť, určíme Vaše potreby
 • Vypracujeme prevádzkové poriadky a interné smernice
 • S nami zistíte ako odpadové hospodárstvo robiť lepšie

Nakladanie s obalmi

 • Zistíme aký je Váš reálny stav nakladania s obalmi
 • Zhotovíme zoznam povinností na mieru
 • S nami hravo zvládnete aj administratívu

Ochrana ovzdušia

 • Spracujeme analýzu a postup riešenia nedostatkov
 • Vyhotovíme Vašu dokumentáciu v súlade so zákonom
 • Výpočty Vašich zdrojov znečistenia sú pre nás hračka

Ochrana vôd

 • Urobíme plán zamedzenia úniku znečisťujúcich látok
 • Vytvoríme Vám dokonalý havarijný plán presne na mieru
 • Funkčné vodohospodárstvo s nami nie je vôbec zložité

Recenzie od našich klientov

Spoločnosť Ekoservis RM, s.r.o. je pre nás dôležitým partnerom. Zabezpečuje u nás súlad s právnymi požiadavkami v oblasti životného prostredia. Doterajšiu spoluprácu hodnotíme ako pozitívnu a vysoko profesionálnu.
Renata Decheťová
Prokuristka spoločnosti KUFNER TEXTIL, s.r.o.
Spoločnosť Ekoservis RM, s.r.o. vnímame ako spoľahlivého partnera ako pri implementácii a aj udržaní certfikacie ISO 9001 aj 14001. Vďaka zodpovednému a priateľskému prístupu s nimi udržujeme dlhodobú spoluprácu, počas ktorej sa nevyskytli žiadne problémy. Hlavnú výhodu vnímam pri vypracovávaní rôznych dokumentácii a dokumentov, ktoré vedia výrobne spoločnosti značne zaťažiť počas reálneho fungovania a práve v tejto oblasti máme najväčšiu podporu.
Mgr. Mária Kecskés Mráziková
Eurosvit, s.r.o.
Firma Ekoservis RM, s.r.o. poskytuje svoje služby na vysokej profesionálnej úrovni. V prípade otázok z našej strany, dostaneme včas odbornú radu s fantastickým vysvetlením. Sme radi , že s nimi spolupracujeme.
Ing.Michal Knap
Integrated management systems coordinator IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
Profesionálny prístup, vysoká odbornosť, orientácia na zákazníka so službami spoločnosti EKOSERVIS RM s.r.o. sme veľmi spokojní a určite ich odporúčame všetkých, ktorí potrebujú riešiť veci v oblasti priemyselnej ekológie, legislatívneho poradenstva alebo zastupovaním pred orgánmi štátnej správy alebo samospráv.
Ing.Radovan Mokošák
EHS manažér Constellium Extrusion Levice s.r.o.

Najnovšie články

Rozhodli ste sa byť zodpovednou certifikovanou spoločnosťou?

Podáme vám pomocnú ruku!