Odpadové hospodárstvo

 • Zanalyzujeme Vašu činnosť, určíme Vaše potreby
 • Vypracujeme prevádzkové poriadky a interné smernice
 • S nami zistíte ako odpadové hospodárstvo robiť lepšie

Nakladanie s obalmi

 • Zistíme aký je Váš reálny stav nakladania s obalmi
 • Zhotovíme zoznam povinností na mieru
 • S nami hravo zvládnete aj administratívu

Ochrana ovzdušia

 • Spracujeme analýzu a postup riešenia nedostatkov
 • Vyhotovíme Vašu dokumentáciu v súlade so zákonom
 • Výpočty Vašich zdrojov znečistenia sú pre nás hračka

Ochrana vôd

 • Urobíme plán zamedzenia úniku znečisťujúcich látok
 • Vytvoríme Vám dokonalý havarijný plán presne na mieru
 • Funkčné vodohospodárstvo s nami nie je vôbec zložité

Podporujeme klientov, pre ktorých je orientácia v legislatíve a neustále sa meniacich právnych požiadavkách veľmi náročná. Reakciou na vaše rastúce potreby, bolo rozšírenie ponuky služieb až do dnešnej podoby.

Ekoservis RM, s.r.o.

Tešíme sa na spoluprácu!

Staňte sa našim spokojným klientom už dnes