Kto je Ekoservis RM, s.r.o.?

Spoločnosť ktorej záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu.

Tím odborníkov, ktorý vám pomôžu zorientovať sa na poli legislatívnych požiadaviek a uviesť ich do praxe.

Profesionáli, ktorí komplexne pristupujú k problematike životného prostredia a naučia to aj vás.

Partner, ktorý vám podá pomocnú ruku.

Na trhu pôsobíme od roku 2006. Podporujeme klientov, pre ktorých je orientácia v legislatíve a neustále sa meniacich právnych požiadavkách veľmi náročná. V začiatkoch sme sa zameriavali hlavne na poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva. Reakciou na vaše rastúce potreby, bolo rozšírenie ponuky služieb až do dnešnej podoby.

Čo môžete zveriť do našich rúk?

SEM

Systém envinromentálneho manažérstva. Zavedenie a prevádzkovanie systému v zmysle normy ISO 14001

EMAS

Schému EU pre environmentálne manažérstvo a audit. Zavedenie a zabezpečenie prevádzky manažérskeho nástroja vyvinutého Európskou komisiou, ktorý spoločnostiam pomáha s reportovaním a zlepšovaním ich environmentálneho správania.

AUDIT

Auditovanie manažérskych systémov SEM a schémy EMAS v nadväznosti na zmeny v legislatíve. Vypracovanie návrhu opatrení a potrebných zlepšení. Ich okamžité zavedenie do praxe.

Komplexnosť

Komplexné zastrešenie oblastí odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, pôdy a vody. Sprevádzanie celým procesom od poradenstva, návrhu, realizácie, zavedenie do praxe v rámci dodržiavania legislatívnych požiadaviek až po vedenie evidencie.

Kontakty

Kontakt s orgánmi štátnej správy – jeho zabezpečenie v potrebnom rozsahu, vrátane spracovania dokumentácie a evidencie

ANALÝZA

Analýzu podniku v súvislosti s povinnosťou a činnosťou nadväzujúcou na životné prostredie.

Administratíva

Administratívne činnosti ako napr. spracovanie havarijného plánu odpadov a vody, evidenciu odpadov, ročné ohlásenie, ohlasovacie povinnosti v oblasti životného prostredia.

AGENDA

Celú agendu životného prostredia. Postaráme sa o ňu za vás a vy sa môžete venovať len podnikateľskej činnosti

Prečo práve my?

Sme odborníci.

Nepretržite sa vzdelávame v oblasti predpisov, noriem a legislatívy, ktorú ľahko aplikujeme do praxe. Certifikáty k nahliadnutiu tu.

Sme profesionáli.

Garantujeme vysokú kvalitu poskytovaných služieb a servisu. Máme dlhoročnú prax a množstvo spokojných zákazníkov.

Sme flexibilní.

Dokážeme sa prispôsobiť vaším požiadavkám a potrebám v plnom rozsahu

Urobíme potrebné zmeny v najvyššej možnej kvalite a v najnižšej možnej cene za vás.

Čo vám spolupráca s nami prinesie?

Tešíme sa na spoluprácu.

Recenzie od našich partnerov