Unlimited HostingFree Drupal ThemesFree Drupal Themes

V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Vám ponúkame školenia v nasledovných oblastiach:

1. Základná legislatívna úprava
2. Základné pojmy
3. Identifikácia nebezpečných odpadov
4. Zaraďovanie nebezpečných odpadov
5. Označovanie nebezpečných odpadov
6. Preprava nebezpečného odpadu
7. Preprava nebezpečného odpadu do zahraničia
8. Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom
9. Evidencia nebezpečných odpadov