Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 • odpadové hospodárstvo
 • ochrana ovzdušia
 • ochrana vôd

Ponuka


ZAVÁDZANIE SYSTÉMOV ISO 14001 a schémy EMAS

Pri zavádzaní systému manažérstva environmentu a EMAS Vám poskytneme nasledovnú podporu:

 • úvodná analýza stavu dokumentácie, procesov a riadenia v spoločnosti
 • navrhnutie efektívneho spôsobu zavedenia normy s ohľadom na zaužívané postupy v spoločnosti
 • pomoc pri vypracovaní záväznej dokumentácie, ktorú norma vyžaduje
 • vykonanie interného auditu
 • pomoc pri realizácii preskúmania manažmentom
 • účasť pri certifikačnom audite
 • pomoc pri odstraňovaní nezhôd a doporučení

UDRŽIAVANIE ZAVEDENÝCH SYSTÉMOV ISO 14001 a schémy EMAS

V prípade dohľadových, recertifikačných a interných auditov (overovaní) ako i pri udržiavaní už zavedeného systému Vám poskytneme nasledovnú podporu:

 • preskúmanie aktuálnosti dokumentácie
 • preskúmanie efektívnosti procesov a riadenia spoločnosti
 • návrh zlepšovania
 • preskúmanie registrov environmentálnych vplyvov a aspektov
 • preskúmanie registrov rizík
 • preskúmanie dodržiavania právnych a iných požiadaviek
 • preskúmanie efektívnosti riadenia environmentálnych činností a významných environmentálnych aspektov
 • realizácia interných auditov
 • podpora pri dohľadových a recertifikačných auditov
created by | webex.digital