Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • ochrana vôd

Environmentálny audit

Keď sa povie "environmentálny audit", väčšina z nás si okamžite vybaví environmentálny manažérsky systém podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2004. Táto norma je však len jednou z oblastí, v ktorých je environmentálny audit možné (a často nevyhnutné) realizovať.

Environmentálny audit poskytujeme v nasledovných oblastiach:

  • Komplexný audit dodržiavana právnych a iných požiadaviek
  • Nakladanie s odpadmi
  • Nakladanie s obalmi
  • Nakladanie s chemickými látkami
  • Interný audit podľa normy ISO 14001:2004

Súčasťou poskytovaných služieb v tejto oblasti je vypracovanie protokolu z auditu, záznamov o nezhode, navrhnutie vhodných nápravných a preventívnych opatrení, ako i správy o environmentálnom profile spoločnosti.

created by | webex.digital