Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 • odpadové hospodárstvo
 • ochrana ovzdušia
 • ochrana vôd

Činnosti

OCHRANA VÔD

V oblasti ochrany vôd Vám ponúkame nasledovné služby:

 • analýza reálneho stavu vo Vašej firme a návrh postupu riešenia nedostatkov
 • vypracovanie Havarijného plánu – Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
 • vypracovanie Manipulačného poriadku pre čistiace zariadenia
 • vypracovanie MPP vodovodu a kanalizácie
 • spracovanie evidencie a bilancie vôd, zasielanie dokumentácie na príslušné inštitúcie 
 • komplexné poradenstvo v oblasti materiálovo technického zabezpečenia. Výber vhodných havarijných prostriedkov pre prípad havarijného úniku nebezpečných látok
 • zabezpečenie funkcie vodohospodára
 • ikona
 • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Vykonáme analýza stavu odpadového hospodárstva vo Vašej spoločnosti a navrhneme postup riešenia prípadných nedostatkov

 • ikona
 • NAKLADANIE S OBALMI

NAKLADANIE
S OBALMI

Vykonáme analýzu povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch pre Vašu spoločnosť.

 • ikona
 • OCHRANA OVZDUŠIA

OCHRANA
OVZDUŠIA

Vypracujeme dokumentáciu vyplývajúcu z právnych požiadaviek a výpočty pre Vaše zdroje znečisťovania a v prípade potreby vypracujeme aj STPP a TOO.

 • ikona
 • OCHRANA VÔD

OCHRANA
VÔD

Spracujeme plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku tzv. Havarijný plán pre vody. Zabezpečíme funkciu vodohospodára

created by | webex.digital