Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 • odpadové hospodárstvo
 • ochrana ovzdušia
 • ochrana vôd

Činnosti

OCHRANA OVZDUŠIA

V oblasti ovzdušia Vám ponúkame nasledovné služby:

 • analýza reálneho stavu vo Vašej firme a návrh postupu riešenia zistených nedostatkov
 • zatriedenie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa veľkosti
 • vypracovanie Súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
 • vypracovanie programu znižovania emisií
 • vedenie prevádzkovej evidencie pre veľký, stredný a malý zdroj znečistenia • výpočet poplatkov, zasielanie podkladov na určenie poplatkov príslušným orgánom štátnej správy
 • spracovanie NEIS
 • vypracovanie Bilančných listov
 • ikona
 • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Vykonáme analýza stavu odpadového hospodárstva vo Vašej spoločnosti a navrhneme postup riešenia prípadných nedostatkov

 • ikona
 • NAKLADANIE S OBALMI

NAKLADANIE
S OBALMI

Vykonáme analýzu povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch pre Vašu spoločnosť.

 • ikona
 • OCHRANA OVZDUŠIA

OCHRANA
OVZDUŠIA

Vypracujeme dokumentáciu vyplývajúcu z právnych požiadaviek a výpočty pre Vaše zdroje znečisťovania a v prípade potreby vypracujeme aj STPP a TOO.

 • ikona
 • OCHRANA VÔD

OCHRANA
VÔD

Spracujeme plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku tzv. Havarijný plán pre vody. Zabezpečíme funkciu vodohospodára

created by | webex.digital