Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 • odpadové hospodárstvo
 • ochrana ovzdušia
 • ochrana vôd

Činnosti

NAKLADANIE S OBALMI

V oblasti zákona o obaloch (časť zákona o odpadoch) Vám ponúkame tieto služby:

 • analýza reálneho stavu vo Vašej spoločnosti
 • analýza povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch pre Vašu spoločnosť
 • vypracovanie žiadosti o zápis do Registra povinných osob a hlásenie zmien v registračných údajoch
 • návrh spôsobu zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov
 • zavedenie evidencie
 • vypracovanie hlásení v súlade s platnou legislatívou
 • prítomnosť pri kontrole zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia
 • ikona
 • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Vykonáme analýza stavu odpadového hospodárstva vo Vašej spoločnosti a navrhneme postup riešenia prípadných nedostatkov

 • ikona
 • NAKLADANIE S OBALMI

NAKLADANIE
S OBALMI

Vykonáme analýzu povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch pre Vašu spoločnosť.

 • ikona
 • OCHRANA OVZDUŠIA

OCHRANA
OVZDUŠIA

Vypracujeme dokumentáciu vyplývajúcu z právnych požiadaviek a výpočty pre Vaše zdroje znečisťovania a v prípade potreby vypracujeme aj STPP a TOO.

 • ikona
 • OCHRANA VÔD

OCHRANA
VÔD

Spracujeme plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku tzv. Havarijný plán pre vody. Zabezpečíme funkciu vodohospodára

created by | webex.digital