• odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • ochrana vôd

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ciara
  • ikona
  • ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Vykonáme analýza stavu odpadového hospodárstva vo Vašej spoločnosti a navrhneme postup riešenia prípadných nedostatkov

  • ikona
  • NAKLADANIE S OBALMI

NAKLADANIE
S OBALMI

Vykonáme analýzu povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch pre Vašu spoločnosť. Vypracujeme Program prevencie

  • ikona
  • OCHRANA OVZDUŠIA

OCHRANA
OVZDUŠIA

Vypracujeme dokumentáciu vyplývajúcu z právnych požiadaviek a výpočty pre Vaše zdroje znečisťovania a v prípade potreby vypracujeme aj STPP a TOO.

  • ikona
  • OCHRANA VÔD

OCHRANA
VÔD

Spracujeme plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku tzv. Havarijný plán pre vody.

O NÁS

ciara

Sme odborníci na poli odpadového hospodárstva, ochrany vôd, pôdy, ovzdušia a starostlivosti o životné prostredie, kde pôsobíme už 9 rokov. Tým Vám garantujeme vysokú kvalitu poskytovaného servisu. Okrem toho sa venujeme aj zavádzaniu noriem ISO 9001, 14001 a 18001 resp. udržiavaniu zavedených manažérskych systémov.

VIAC

NAŠE SLUŽBY

ciara
MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

Pri zavádzaní manažérskych systémov v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 Vám poskytneme maximálnu podporu.

VIAC
ENVIROMENTÁLNY AUDIT

Environmentálnym auditom spoločnosť získa ucelený prehľad o tom ako plní právne a iné požiadavky v oblasti životného prostredia.

VIAC
created by | webex media