• odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • ochrana vôd

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ciara

NAŠE SLUŽBY

ciara
MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

Pri zavádzaní systému manažérstva kvality a manažérstva environmentu Vám poskytneme maximálnu podporu.

VIAC
ENVIROMENTÁLNY AUDIT

Environmentálnym auditom spoločnosť získa ucelený prehľad o tom ako plní právne a iné požiadavky v oblasti životného prostredia.

VIAC
created by | webex media